Roulette – Vilken strategi ska jag välja?

Fibonacci sequence

Vinst på roulette, är det möjligt? Absolut! Med ”Fibonacci sequence”, eller Fibonaccis talföljd, ökar i alla fall chanserna avsevärt.
Denna strategi bygger på en matematisk talsekvens där varje tal är summan av de två föregående talen. Detta system går även att använda när man spelar roulette.

Systemet går ut på att spela på jämna odds (rött, svart, jämnt eller ojämnt nummer) och sedan successivt öka insatsen efter varje förlust för att på så sätt täcka upp din totala förlust när du väl vinner

Låt oss säga att du börjar med att satsa €1. Om du förlorar räknar du samman din insats från de två senaste omgångarna, vilket efter första omgången blir €1, efter andra omgången €2, sedan €3, €5 och så vidare. När du vinner tar du två steg tillbaka i serien. Så om du vinner i fjärde omgången blir din insats i den femte omgången återigen €1.

Alltså, när du förlorar tar du ett steg framåt i talsekvensen, och när du vinner tar du två steg tillbaka. Risken är att du vid en lång förlustrad snabbt kommer upp i ganska höga summor.

Ett tips är att börja med att prova sig fram med minimum insats! Roulette är ett väldigt roligt spel och man behöver inte spendera några stora summor!

EU-Casino har lättillgängliga roulette-spel. Klicka här för att spela!

Labouchere

Laboucheres roulettesystem använder sig också av en talsekvens, men här väljer du talen själv. Med denna strategi grundar sig din insats på de två yttersta talen i din talsekvens. Så här fungerar det:

  1. Skriv ner en slumpmässig nummersekvens innan du börjar, exempelvis 2, 4, 6, 2, 4.
  2. Din insats motsvarar sedan summan av de två yttersta talen (2 + 4 = 6).
  3. När du förlorar skriver du ner den förlorade summan i slutet av raden. Nu blir din nya talsekvens 2, 4, 6, 2, 4, 6.
  4. Sedan satsar du summan av de två yttersta talen igen (2 + 6 = 8).
  5. När du vinner stryker du de två yttersta talen, i det här fallet 2 och 6.

Eftersom chansen att vinna är nästan 50 % bör dina chanser att vinna också vara ganska stora. Detta är en populär strategi bland många spelare då den begränsar dina förluster.

Martingale system

Av de många olika roulettesystem som finns är Martingalesystemet kanske det mest populära. Strategin går återigen ut på att försöka vinna tillbaka det du förlorade i förra omgången. Detta gör du genom att dubbla din insats när du förlorar. När du vinner börjar du om från början. Denna metod, precis som alla andra liknande system med jämna odds, grundar sig på principen att om kulan landar på exempelvis rött, ökar sannolikheten för att den nästa gång landar på svart. I teorin är det så gott som omöjligt att förlora med detta system, men det kräver också att du har oändliga resurser eftersom insatserna snabbt kan skjuta i höjden. Det är därför viktigt att vara disciplinerad när du spelar och inte ta några onödiga risker.

Red BetRed Bet

När du spelar roulette, har du möjlighet att satsa på en färg – rött eller svart. Denna strategi kallas Red Bet (Rött Spel) eftersom, statistiskt sett, de flesta spelar på just rött. Systemet går ut på att hela tiden dubbla insatsen på rött, medan du konstantbehåller samma insats på svart. Du börjar med att spela på rött. Nästa omgång dubblar du din insats på rött och lägger dessutom din ursprungliga insats på svart. Sedan fortsätter du på samma sätt. Fördelen med den här strategin är att du hela tiden har chansen att vinna när du sprider dina insatser.

D’Alembert system

I D’Alemberts system satsar du bara på jämna nummer på utsidan av spelfältet. När du förlorar lägger du till en enhet på din insats, och när du vinner tar du bort en enhet. När insatsen är nere på 0 enheter har du gått med vinst. Ett enkelt men effektivt roulettesystem.

Columns strategyColumn strategi

I denna strategi spelar du bara på kolumner – det vill säga de tre lodräta kolumnerna som utgör spelplanen. Du lägger en liten insats på den första kolumnen, dubblar denna insats i den andra kolumnen och fyrdubblar insatsen i den tredje kolumnen. Sedan dubblar du insatserna i samtliga kolumner för varje ny omgång.

One Hit Miracle

Detta system bygger på antagandet att kulan så småningom måste hamna på ett visst nummer. Ju längre det går innan kulan hamnar på ett specifikt nummer, desto mer ökar sannolikheten att just detta nummer snart ska vinna. I teorin alltså. I denna strategi spelar du med andra ord på samma nummer hela tiden.

The memory gameMemory game

Med Memory game spelar du på alla nummer på bordet, förutom de nummer som vunnit de senaste tre omgångarna. Denna strategi baserar sig på den ovetenskapliga teorin att samma nummer inte kommer flera gånger på raken i roulette.

Pivot

Med Pivot roulettestrategi måste du hålla reda vilka nummer som vinner. När ett nummer har vunnit två gånger blir detta ditt ”Pivot”-nummer. Du ska nu spela på detta nummer de följande 36 omgångarna. Systemet bygger på statistiska fakta som visar att under en runda på 36 omgångar är det i genomsnitt bara 24 olika nummer som vinner. Det är ytterst ovanligt att samtliga 36 nummer vinner varsin gång under 36 omgångar. Med andra ord är det vissa nummer som vinner oftare än andra. Om detta beror på ren slump eller att spelhjulet är skevt låter vi vara osagt.

Leave a Comment